​Proste Wprowadzenie do WSPÓŁBIEŻNOŚCI
I START KURSU WSPÓŁBIEŻNOŚCI

Zamykamy zapisy w piątek 21:00