Jak pracować z propertiesami w Springu? Najlepsze praktyki i rady

Wstrzykiwanie propertiesów może być jedną z najbardzej wartościowych praktyk programistycznych w Twoim arsenale. Jeśli będziesz ich używać w odpowiedni sposób mogą stać się niezastąpionym kompanem w uruchamianiu aplikacji na różnych środowiskach, czy na szybkim zmienianiu sposobu działania bez potrzeby ponownej kompilacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak pracować z nimi w Springu, to zapraszam do poniższego wpisu.

Czym są propertiesy i co w nich umieszczać?

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych samego frameworka, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są propertiesy.

Są to wartości liczbowe i tekstowe, które wstrzykujemy do aplikacji w momencie uruchomienia.

Dobrymi przykładami mogą być:
1. dane do połączenia z bazą danych (URL-e, dane użytkownika do zalogowania),
2. definicje częstości wykonywania zadań cyklicznych przez aplikację (np. wyrażenia CRON, chociażby definiujące daty wysyłki maili do użytkowników),
3. adresy i dane dostępowe do zewnętrznych API,
4. limity połączeń do zewnętrznych serwisów,
4. flagi uruchamiające, lub wyłączające jakieś funkcje systemu.

Parametry takie mogą oczywiście posiadać zdefiniowane w aplikacji wartości domyślne.

Jak wstrzykiwać propertiesy?

W Springu istnieje na to wiele sposobów.

Najprostszy to adnotacja @Value nad polem, które można wstrzyknąć konstruktorem (zalecane!) lub w formie deklaracji w klasie.

class Wikipedia {

 public Wikipedia(@Value("${app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections:6}") Long maxConcurrentConnections, ...) {
  this.maxConcurrentConnections = maxConcurrentConnections;
  // ...
 }
}

Zastosowania składnia ${app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections:6} oznacza, że zostania użyta wartość parametru przekazana pod kluczem app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections, lub w przypadku jej braku domyślna wartość 6.


Innym sposobem jest pobranie parametru z klasy Environment metodą getProperty .
Klasę Environment mamy dostępną w kontekście Springa, więc możemy swobodnie z niej czytać.

class Wikipedia {

 public Wikipedia(Environment environment, ...) {
  this.maxConcurrentConnections = environment.getProperty("app.apis.wikipedia.max-concurrent-connections");
  // ...
 }
}

Trzeci sposób, najbardziej przeze mnie zalecany, to stosowanie @ConfigurationProperties. Za pomocą tej adnotacji budujemy wygodne i eleganckie klasy przechowujące zestaw parametrów znajdujących się pod tym samym kluczem nadrzędnym.

@Value 
@ConfigurationProperties("app.apis.wikipedia")
public class WikipediaConfig {
 String apiUrl;
 Long maxConcurrentConnections;
 String apiToken;
}

Wówczas instancję tej klasy tworzy dla nas Spring, a nam zostaje jedynie wstrzyknięcie jej w odpowiednie miejsce.

Wtedy zalecamy zapisać w zainteresowanej klasie referencję do całego configa i korzystać z odpowiednich parametrów w momencie wołania metod.

class Wikipedia {

  public Wikipedia(WikipediaConfig config) {
    this.config = config;
    // ...
  }

  List<Article> searchByPhrase(String phrase) {
    String url = config.getApiUrl();
    // ...
  }
}

Jak ustawiać propertiesy?

Ok, wiemy już jak odczytywać parametry w aplikacji, ale jak je w ogóle przekazać?
Istnieje… kilka sposobów 🙂

Plik application.properties

Najprostszy sposób, to skorzystanie z pliki application.properties (lub jego odpowiednika w YAML-u: application.yml). Wystarczy utworzyć go w katalogu src/main/resources a Spring Boot automatycznie załaduje go podczas uruchamiania aplikacji.

app.apis.wikipedia.apiUrl=https://api.wikipedia.org

Plik application-profile.properties

Oprócz standardowego pliku application.properties możemy łatwo nadpisać znajdujące się w nim wartości stosując profile aplikacji (ustawiane przełącznikiem podczas startu -Dspring.profiles.active=staging).

Jedną z konsekwencji użycia profilu jest możliwość zaczytania dedykowanego pliku z parametrami z nazwą profilu w nazwie pliku, np. application-staging.properties.

Zmienne środowiskowe

Jeszcze innym sposobem jest przekazywanie konkretnych parametrów za pomocą zmiennych środowiskowych.

Uruchamiając aplikację wystarczy, że podamy parametr -Dapp.apis.wikipedia.apiUrl=http://api.wikipedia.local. Jeśli chcemy uprościć cały proces, możemy nazwać zmienną środowiskową w pliku properties i za jej pomocą przekazać odpowiednią wartość.

spring.data.jdbc.url=${JDBC_URL:jdbc:postgresql://host:port}

Wtedy startujemy aplikację z parametrem -DJDBC_URL=jdbc:postgresql://localhost:3000 lub ustawiając zmienną środowiskową na odpowiednią wartość.

Jak nadpisywać?

Jeśli chcemy w trakcie uruchamiania aplikacji podać cały plik z nowymi parametrami możemy to zrobić za pomocą parametru spring.config.additional-location. Wówczas nowe wartości będą mieć wyższy priorytet, od tych już zdefiniowanych plikiem .properties.

java -jar app.jar -Dspring.config.additional-location="C:/myapp/path/to/config/"

Jak sprawdzić podstawione wartości?

Jest dużo sposobów wstrzykiwania wartości do aplikacji. Jak zatem sprawdzić co ostatecznie się w niej znalazło?

Wystarczy, że mamy w aplikacji dodaną zależność do Actuatora. Wtedy w application.yml wypisujemy endpointy, które chcemy uruchomić (nas interesuje głównie env).

management:
 endpoints:
  web:
   exposure:
    include: info, health, metrics, env

Potem uderzamy w adres http://localhost:8080/actuator/env i możemy zobaczyć jakie dokładnie parametry zostały dodane do aplikacji.

Podsumowanie

Pisząc aplikację tworzymy pewien przepis wykonania reguł biznesowych. Dzięki podstawianiu parametrów z zewnątrz możemy łatwo uruchamiać aplikację w nieco innej formie. W tym wpisie dowiedziałeś się jak można w Springu przekazywać i nadpisywać parametry do swojej aplikacji.

Author: Dariusz Mydlarz

Cześć, nazywam się Dariusz Mydlarz i od 2012 pracuję jako programista. Tworzę w ekosystemie Javy i uwielbiam systemy backendowe. Chcę w tym miejscu pomagać Ci stawać się lepszym programista. Jeśli mogę Ci jakoś pomoc, po prostu napisz do mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *