Jak definiować kody HTTP odpowiedzi w Springu?

Czy zdarzyło Ci się otrzymać odpowiedź HTTP z kodem 200 OK i wiadomością: Ooops, something went wrong? Jeśli tak, wiesz jaki to ból. Jeśli programujesz w Springu i nie chciałbyś sprawiać podobnej przykrości innym osobom, ten wpis jest dla Ciebie! Poznaj sposoby definiowania kodów odpowiedzi w swoich kontrolerach.

1. Brak ustawienia kodu – TEGO NIE RÓB!

Zacznijmy od przykładowej implementacji kontrolera REST-owego. W poniższym przykładzie aplikacja nie definuje jakie kody HTTP powinny być zwrócone z poszczególnych metod. W związku z tym każda z nich zwróci kod 200 – jeśli nie dojdzie do pojawienia się jakiegoś wyjątku w trakcie przetwarzania żądania.

Oczywiście można tak robić, ale po co?

Każda z metod powinna zwracać kod odpowiadający statusowi żądania. W związku z tym poniższe rozwiązanie nie jest tym, które powinieneś powtarzać w swoim kodzie.

@RequestMapping("/api/tasks")
@RestController
class TasksController {
  private final TasksService tasksService;

  @GetMapping("/{id}")
  public Task getTaskById(@RequestParam("id") Long id) {
    return tasksService.findById(id);
  }

  @PostMapping("/")
  public void createTask(@RequestBody Task task) {
    tasksService.createTask(task);
  }

  @GetMapping
  public List<Task> getTasks() {
    return tasksService.findAll();
  }

  @DeleteMapping("/{id}")
  public void deleteTask(@RequestParam("id") Long id) {
    tasksService.deleteById(id);
  }
}

2. Klasa ResponseEntity

Rozwiązaniem powyższej sytuacji jest wprowadzenie klasy ResponseEntity. Z jej pomocą możemy łatwo zdefiniować jaki status HTTP powinien być zwrócony.

Oprócz standardowej metody status() pozwalającej na zdefiniowanie konkretnego kodu, możemy także skorzystać z pomocniczych metod jak ok(), badRequest() czy notFound().

@RequestMapping("/api/tasks")
@RestController
class TasksController {
  private final TasksService tasksService;

  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity getTaskById(@RequestParam("id") Long id) {
    return ResponseEntity.ok(tasksService.findById(id));
  }

  @PostMapping("/")
  public ResponseEntity createTask(UriComponentBuilder builder, @RequestBody Task task) {
    Long taskId = tasksService.createTask(task).getId();
    UriComponents uriComponents = builder.path("/customers/{id}").buildAndExpand(taskId);
    return ResponseEntity.created();
  }

  @GetMapping
  public ResponseEntity getTasks() {
    return ResponseEntity.ok(tasksService.findAll());
  }

  @DeleteMapping("/{id}")
  public ResponseEntity deleteTask(@RequestParam("id") Long id) {
    try {
      tasksService.deleteById(id);
      return ResponseEntity.noContent();
    } catch (TaskNotFoundException e) {
      return ResponseEntity.notFound();
    }
  }
}

3. Adnotacja @ResponseStatus

W Springu istnieje jeszcze adnotacja @ResponseStatus, którą możemy zdefiniować nad metodą. Jest to pomost pomiędzy sposobem pierwszym a drugim. Z jednej strony zyskujemy możliwość definiowania kodów odpowiedzi, ale z drugiej te kody są statyczne i dana metoda nie może zwrócić innego kodu. W takim wypadku na poziomie kontrolera nie możemy odróżnić czy metoda powinna zwracać kod 201 czy 204.

@RequestMapping("/api/tasks")
@RestController
class TasksController {
  private final TasksService tasksService;

  @GetMapping("/{id}")
  @ResponseStatus(200)
  public Task getTaskById(@RequestParam("id") Long id) {
    return tasksService.findById(id);
  }

  @PostMapping("/")
  @ResponseStatus(201)
  public void createTask(Task task) {
    tasksService.createTask(task);
  }

  @GetMapping
  @ResponseStatus(200)
  public List<Task> getTasks() {
    return tasksService.findAll();
  }

  @DeleteMapping("/{id}")
  @ResponseStatus(204)
  public void deleteTask(@RequestParam("id") Long id) {
    tasksService.deleteById(id);
  }
}

Psst… Mam nadzieję, że masz już mój ebook o 10 sztuczkach senior developerów w Springu? ☘️

4. @ExceptionHandler

W ciele kontrolera możemy umieścić też specjalne metody odpowiedzialne za obsługę wyjątków. Wystarczy zdefiniować specjalne metody z adnotacją @ExceptionHandler, w której definiujemy które wyjątki powinny łapać.
W ten sposób na poziomie pojedynczego kontrolera możemy zdefiniować specjalne handlery.

@RequestMapping("/api/tasks")
@RestController
class TasksController {
  // ..

  @ExceptionHandler(TaskNotFoundException.class)
  public final ResponseEntity<Error> handleException(TaskNotFoundException ex) {
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    HttpStatus status = HttpStatus.NOT_FOUND;
    TaskNotFoundException tne = (TaskNotFoundException) ex;
    return ResponseEntity.status(status);
  }

  @ExceptionHandler(UnauthorizedException.class)
  public final ResponseEntity<Error> handleException(UnauthorizedException ex) {
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    HttpStatus status = HttpStatus.UNAUTHORIZED;
    UnauthorizedException ue = (UnauthorizedException) ex;
    return ResponseEntity.status(status);
  }
}

5. @ControllerAdvice

Definiowanie exception handlerów wewnątrz wszystkich kontrolerów może być uciążliwe. Większość wyjątków – jak UnauthorizedException, czy UserNotFoundException chcemy obsłużyć w ten sam sposób.

Dlatego rozwiązaniem jest globalny *Exception Handler&, który zajmie się obsługą wyjątków z wszystkich kontrolerów.

Wystarczy zdefiniować następującą klasę:

@ControllerAdvice
class ApiExceptionHandler {

  @ExceptionHandler({ UnauthorizedException.class, TaskNotFoundException.class })
  public final ResponseEntity<ApiError> handleException(Exception ex, WebRequest request) {
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    if (ex instanceof UnauthorizedException) {
      HttpStatus status = HttpStatus.NOT_FOUND;
      UnauthorizedException ue = (UnauthorizedException) ex;

      return handleUserNotFoundException(ue, headers, status, request);
    } else if (ex instanceof TaskNotFoundException) {
      HttpStatus status = HttpStatus.BAD_REQUEST;
      TaskNotFoundException tnfe = (TaskNotFoundException) ex;

      return handleContentNotAllowedException(tnfe, headers, status, request);
    } else {
      HttpStatus status = HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR;
      return handleExceptionInternal(ex, null, headers, status, request);
    }
  }

}

Dzięki niej popularne błędy możemy rozwiązywać w jednym miejscu.
Oczywiście można łączyć te metody – @ControllerAdvice z @ExceptionHandler-em wewnątrz klasy. Wówczas definicja z klasy ma wyższy priorytet.

6. ResponseStatusException

Istnieje jeszcze jeden sposób definiowania zwracanego kodu HTTP w przypadku pojawienia się wyjątku w naszym kodzie. W Springu 5 pojawił się nowy typ wyjątku – ResponseStatusException, który możemy rzucić z ciała naszej metody.

@DeleteMapping("/{id}")
@ResponseStatus(204)
public void deleteTask(@RequestParam("id") Long id) {
  try {
    tasksService.deleteById(id);
  } catch (TaskNotFoundException e) {
    throw new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Provide correct task ID", ex);
  }
}

ResponseStatusException zostanie przechwycony i obsłużony już przez samego Springa zwracając ładnie sformatowaną i przygotowaną odpowiedź z odpowiednim kodem.

{
  "timestamp": "2020-02-04T00:08:11.432+0000",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Provide correct task ID",
  "path": "/api/tasks/42"
}

Podsumowanie

Przez lata w Springu pojawiło się wiele narzędzi do definiowania odpowiednich statusów HTTP z REST kontrolerów. Najważniejsza lekcja z tego wpisu to nauczyć się jak ich używać i dbać o to, by były one określone zgodnie z ich przeznaczeniem. Nikt nie lubi otrzymywać odpowiedzi z kodem 200 i treścią „Oops, something went wrong” ;).

Author: Dariusz Mydlarz

Cześć, nazywam się Dariusz Mydlarz i od 2012 pracuję jako programista. Tworzę w ekosystemie Javy i uwielbiam systemy backendowe. Chcę w tym miejscu pomagać Ci stawać się lepszym programista. Jeśli mogę Ci jakoś pomoc, po prostu napisz do mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *